top of page
  • zohasulam

הרב יוסף והב

הרב יוסף והב

תאריך פטירה: עשרה בטבת תשע"א.


הרב יוסף והב זצ"ל היה תלמיד נאמן לאדמו"ר הרב"ש זצוק"ל בעל 'ברכת שלום'. הרב יוסף שהיה מיהדות תימן הצטרף לשיעורים עוד בתקופה בה השיעורים היו נמסרים בשפת האידיש (בתקופה מאוחרת יותר החל רבינו למסור את השיעורים בעברית), ועם זאת היה משתתף בשיעורים, דבק ברבו בכל נפשו ומאודו, וגם החליף את לבושו ללבוש חסידי הנהוג בין יוצאי פולין.

למד תורת הנסתר במשך שנים רבות עם הרב ציון בוארון והרב שלמה עמאר.


בכל סעודה וכל נסיעה הוא לקח חלק. הוא היה מסור מאד לחבורת התלמידים וניתן היה ללמוד ממנו פרק באהבת חברים. אי אפשר לשכוח את הסעודות וה"קידושים" שהיו נערכים בביתו, כמה כוחות ויגיעות היה נותן להנאות את החברים.


הרב יוסף שייך היה לדור התלמידים שכל חייהם, כל מחשבותיהם והתנהלות ארחות חייהם היתה כפי משנתו של אדמו"ר בעל הסולם ובנו בעל ברכת שלום.


תמונת הספר כתבי הרב"ש

כתבי הרב"ש

במהלך שיעוריו היה רבינו כותב בשולי הספר הערות רבות, שאלות ותירוצים שעלו בדעתו תוך כדי לימוד. הרב יוסף שרצה לזכות את כל התלמידים בחידושים אלו, קיבל את הספרים מאת אדמו"ר זצ"ל והשקיע יגיעות עצומות כדי להעתיק את הכתבים. הוא הקלידם במכונת כתיבה והיה משקיע בכך שעות על גבי שעות מידי יום. התוצאה הצטברה לכמה כרכים של חידושים והערות על כל מרחבי הספרים של רבינו בעל הסולם. ספרים אלו - "כתבי רב"ש", מהוים עד היום אבן יסוד לכל הרוצה לשאוב ולהחכים מתורת רבינו זצ"ל ומהבירורים שבירר במשנתו של אביו בעל הסולם זצ"ל.


ת.נ.צ.ב.ה.87 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page