top of page
_edited.jpg

כל ניגוני הסולם

מיון ניגונים לפי קטגוריה:

ניגוני פוריסוב
שירים לחגים
ימים נוראים
שירי שבת
ניגונים
שירים כלליים
כל הניגונים

 למנצח על שושנים

למנצחהרב משה אשלג
00:00 / 14:15
למנצחאדמו"ר הרב"ש
00:00 / 21:30
למנצח על שושניםתלמידי בעל הסולם
00:00 / 15:30
למנצחהרב עזריאל חיים למברגר
00:00 / 11:03
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
אל מסתתר בצ'לוברוך גרוס
00:00 / 03:12
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
הקלטה אסדראדמו"ר הרב"ש
00:00 / 05:06
00:00 / 01:04
מילים לשיר ומידע נוסף

אשת חיל - אזמר

00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
אזמר בשבחיןר' יקותיאל נטע זונברג
00:00 / 04:49
00:00 / 01:04

מקור: מאגר הספריה הלאומית.

תאריך: ט"ו טבת תשל"ב (02/01/72).

אודות ההקלטה: ר' יקותיאל נטע היה חסיד של האדמו"ר ר' יהושע אשר מפוריסוב (רבו של בעל הסולם) שהיה בפולין, בהקלטה הוא שר את הניגונים בצורה המקורית כפי שהיו שרים שם.

הערה: ניגון זה היה רגיל אדמו"ר הרב"ש זצ"ל לשיר על המילים אשת חיל. בהקלטה שר על אזמר.

00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
בני היכלאאדמו"ר הרב"ש
00:00 / 04:31
00:00 / 01:04
היום תאמצנו בצ'לוברוך גרוס
00:00 / 01:05
היום תאמצנואדמו"ר הרב"ש
00:00 / 01:46
היום תאמצנו, ברוך אלוקינותלמידי בעל הסולם
00:00 / 03:33
היום תאמצנושירת חברים | תלמידי הרב"ש
00:00 / 02:43
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
הכל יודוךהר"ר אברהם ברנדווין זצ"ל
00:00 / 06:33
00:00 / 01:04
מילים לשיר ומידע נוסף

הללו את ה' כל גוים

00:00 / 01:04
הללאדמו"ר הרב"ש
00:00 / 10:12
הללו את ה'אדמו"ר הרב"ש
00:00 / 03:25
00:00 / 01:04

מצורפת כאן הקלטה של כל ההלל מפי אדמו"ר הרב"ש זצ"ל, בתוך ההקלטה ניתן לשמוע את הניגון 'הללו את ה''.

ויאתיו כל לעבדיך

ויאתיו בצ'לוברוך גרוס
00:00 / 02:02
ויאתיו כל לעבדךביצוע בכלים
00:00 / 01:55
ויאתיוהרב"ש ותלמידיו
00:00 / 02:08
00:00 / 01:04
חמול על מעשיךשירת חברים | תלמידי הרב"ש
00:00 / 02:39
חמול על מעשיךהכנר דניאל אהביאל
00:00 / 04:45
חמול על מעשיךביצוע בכלים
00:00 / 04:48
00:00 / 01:04
חסל סידור פסחשירת חברים | תלמידי הרב"ש
00:00 / 02:14
חסל סידור פסחהרב"ש עם הר' צבי קוריץ
00:00 / 03:25
חסל סידור פסחהרב"ש ותלמידיו
00:00 / 01:11
חסל סידור פסח בצ'לוברוך גרוס
00:00 / 01:04
מילים לשיר ומידע נוסף

ידיד נפש

00:00 / 01:04
ידיד נפשאדמו"ר הרב"ש
00:00 / 07:17
ידיד נפששירת חברים | תלמידי הרב"ש
00:00 / 09:55
00:00 / 01:04
טעינה
bottom of page