top of page

ספר 'מתן תורה' לכל בית כנסת בארץ

המטרה: יסודות תורת בעל הסולם - לכל יהודי באשר הוא.

 

הדרך: הפצת הספר 'מתן תורה' בכל בתי הכנסת, ספריות והיכלי הישיבות בארץ.

 

מדוע דווקא מתן תורה?

ספר מתן תורה הוא הספר היחידי הכולל את מרבית יסודות תורתו של בעל הסולם. הוא כתוב בספר פשוטה וברורה המובנת לכל נפש, דתיים כמו גם מי שאינם כאלה. בנוסף הוא גם קצר, כך שאפשר להעניקו לכל אדם שילמד בו ויכיר את היסודות. גדלו של הספר גם מאפשר להוזיל את המחיר, הן להפצה והן למתעניין ברכישה. בפרט שבעל הסולם עצמו ייעד את הקונטרסים המקוריים של 'מתן תורה' להפצה בקרב העם.

 

מה עושים לצורך כך?

עד כה הפצנו כחמשת אלפים ספרים ברחבי הארץ. אם רצונך להירתם למשימה, התקשר לטלפון 052-7111885 או השאר לנו הודעה באתר (בעמוד: הזמנת ספר), הזמן 10-20 ספרים ללא עלות, ותפיץ אותם בבתי הכנסת אשר אתה מכיר. לראשונה ניתנת בזאת לכל תלמיד ואוהד המבקש לעשות משהו לשם הפצת התורה הזו בקרב אחינו בית ישראל, לפעול לשם כך באופן ישיר, במו ידיו, ללא מתווכים וללא השקעה מיוחדת. הכל בחינם. פשוט לקחת מספר ספרים ולחלקם בבתי כנסת ומקומות ציבור. מי שמעוניין בכל זאת לשלם את עלות הספרים שעומדת על 18 ₪ ליחידה, מה טוב. מי שמעוניין להסתמך על התרומה, לקחת ספרים ללא כל עלות ולחלקם בישראל, גם ברוך יהיה.

מה הלאה?

תקוותנו להדפיס עוד ועוד מהדורות ולהפיצם בקרב העם, אם יש את נפשך להדפיס מהדורה או חלק ממהדורה לצורך הפצה, נא צור קשר עם הטלפון הנ”ל. מחיר הדפסת מהדורה של אלף ספרים הוא כ-18,000 ש”ח.

 

מדוע צריך מהדורה חדשה?

ספר מתן תורה הוא ספר הספרים של תורת בעל הסולם, מעין "כרטיס ביקור". ראוי לו לספר חשוב זה שיהיה מודפס בצורה מכובדת ואיכותית, הן מצד התוכן והן מצד העיצוב. עד היום לא זכינו לכך. כאשר מדפיסים לצורך הפצה ברבים, חשוב הדבר שבעתיים. מה גם ששיבושים רבים נוספו עם ריבוי המהדורות, וכעת הגהנו הכל לפי הקונטרסים המקוריים שנכתבו לפני קרוב למאה שנה ותיקנו שיבושים רבים.

אנו מאמינים שבכוחו של הספר הקדוש הזה לחולל את השינוי שעם ישראל כה מייחל לו. הזדמנות יש לך להצטרף למהפכה – נצל אותה כבר כעת.

​​

היעד: ספר מתן תורה - לכל בית כנסת בארץ

bottom of page