top of page

הורדת הספר מתן תורה

הזמנת הספר מתן תורה לבית כנסת

ספר מתן תורה

ספר מתן תורה הוא הספר היחידי הכולל את מרבית יסודות תורתו של בעל הסולם. הוא כתוב בספר פשוטה וברורה המובנת לכל נפש, דתיים כמו גם מי שאינם כאלה. בנוסף הוא גם קצר, כך שאפשר להעניקו לכל אדם שילמד בו ויכיר את היסודות.

bottom of page