top of page
ניגוני הסולם

ניגוני הסולם

מפעל חירום לשימור ניגוני בעל הסולם

ניגונים נבחרים

אלבומים נבחרים

מאחורי הקלעים
של מפעל ניגוני הסולם

מפעל ניגוני הסולם נטל על עצמו את המשימה לתעד ולשמר את ניגוניו הרבים של אדמו"ר בעל הסולם, ולהגישם לציבור הרחב.
הכל נעשה מתוך קפדנות גדולה על איכות ודיוק, ובפרט מתוך שמירה על אותנטיות, ומסירה של הרוח הנושבת מתוך שיריו הכבירים.

Hebrew Writings

תרומה

תרומתך חשובה כדי שנוכל להמשיך וגם להוסיף בפעילות החשובה, למען כולנו. לעמותה אישור ניהול תקין תקף, ובנוסף התרומה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כך שניתן לקבל עד 35% החזר מסכום התרומה.

bottom of page