top of page

תלמוד עשר הספירות - מספרי היסוד של חכמת הקבלה. מבוסס על כתבי האריז"ל עם פירושו המופלא של רבינו בעל הסולם זצ"ל.

7 כרכים במהדורה חדשה ומפוארת.

תלמוד עשר הספירות

350.00 ₪ מחיר רגיל
315.00 ₪מחיר מבצע
  • הספר תלמוד עשר הספירות

    הספר תלמוד עשר הספירות מבוסס על כתבי האר"י ז"ל. כתבים אלו מסודרים לפי "דרושים" שהיה דורש האר"י בנושאים שונים. בעל הסולם ליקט מתוך הדרושים וסידרם לפי סדר ענייני ובכך הוא אפשר את ההבנה בהם. על הדרושים המסודרים הוא הוסיף פירוש מקיף ויסודי בלשון בהירה הנקרא 'אור פנימי'. בנוסף בסוף כל חלק יש סיכומים, שאלות ותשובות ועוד, כך שכל אדם שרק חפץ בכך יכול להתחיל בלימוד מבלי להזדקק להקדמות ראשוניות. הספר נועד למתחילים כמו גם למתקדמים והוא מקיף את כל מרחבי החכמה.

  • כתבי האריז"ל

    כתבי רבינו יצחק לוריא (האר"י ז"ל) מהווים את הבסיס שיש לנו לידיעת והבנת ספר הזוהר וחכמת הקבלה. מסיבות הסטוריות דרושי האריז"ל נדפסו בלי סדר מכוון. כך שאדם שרצה להכיר, ללמוד ולהעמיק בחכמת הקבלה, היה זה כמעט בלתי אפשרי, בלי לימוד של הקדמות וספרים רבים. כאמור, בספר 'תלמוד עשר הספירות' אסף רבינו את דרושי האריז"ל, בעיקר מתוך הספרים עץ חיים ושמונה שערים, וסידרם לפי סדר ההשתלשלות, שלב אחרי שלב, מההתפשטות הראשונה, הצמצום, עולם האצילות, עולמות בריאה יצירה ועשיה עד לעולם הזה. היצירה כוללת 16 חלקים בזה אחר זה, שכל אחד מהם מוקדש לעניין אחד.

  • המהדורה החדשה

    כשהדפיס רבינו לראשונה את חיבורו ההדפסה נעשתה בסְטֶנְסִיל (מכונת שכפול), ואז היו התלמידים מקבלים כל חלק וחלק, כחוברת בפני עצמה. מאוחר יותר כשבאו להדפיס את החיבור הנפלא הזה כספר אספו את כל החלקים לשישה כרכים, ובכך נוצרה הסדרה כפי שהיא מוכרת לכולם. במהדורה החדשה שנדפסה לאחרונה נעשתה עבודה גדולה על הערות מראי מקומות ומפתחות. ההערות מופיעות בתחתית העמוד, ואילו המפתחות נדפסו בכרך נוסף, כך שהסדרה כיום כוללת 7 כרכים.

bottom of page