top of page

מאמרי קודש של כ"ק אדמו"ר הרב"ש אשלג זצ"ל משבע שנותיו האחרונות. בהם פרש והנגיש את משנת בעל הסולם ודרכי עבודת ה' ותרגמה לפני תלמידיו בחיי היום-יום, מתוך מענה להתלבטויותיהם. כמו כן מוסברים בו בדרך ייחודית של עבודת ה' למעשה, עניינים רבים לפי סדר הפרשיות.

ספר המאמרים - 4 כרכים

250.00 ₪מחיר
    bottom of page