top of page

ספר הזוהר - ספר הספרים של חכמת הקבלה. עם הפירוש הנפלא "הסולם".

מהדורה גדולה (17.5/24.5 ס"מ).

ספר הזוהר עם פירוש הסולם - מהדורה גדולה

840.00 ₪מחיר
  • אודות ספר הזוהר

    "בספר זה יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים", דברים אלו שאמר אליהו הנביא לרבי שמעון מובאים בספר הזהר (נשא אות צ, בתרגום לעברית). ספר הזוהר הינו ספר הספרים של חכמת הקבלה ומי שדבק בו – קנה את חייו. מן הנסיון יעידו ההוגים בו כי בכוחו להוציא את האדם מגלותו הפרטית, ובודאי שגם עם ישראל מהגלות הכללית. לספר גם ערך סגולי גדול לטהרת הנפש ושמירה על הבית.

  • אודות פירוש הסולם

    הסולם הנו הפירוש המקיף והיסודי על ספר הזהר, אשר חובר על ידי המקובל האלוקי רבי יהודה ליב הלוי אשלג, ושעל שמו הוא נקרא "בעל הסולם". הוא מכיל פירוש רץ של המלים בשפה הארמית של הזהר, ועיקרו הוא ביאורי העניינים המובאים בזהר על פי יסודות החכמת שהניח האריז"ל ואשר זכו לעדנה ולבהירות שאין דוגמתה עם גילויו של פירוש הסולם. ניתן לחלק את התקופות בחכמת הקבלה לשלש: גילוי ספר הזהר. גילוי תורת האר" ז"ל.  והשלב האחרון – גילויו של  פירוש הסולם. ראוי לציון באופן מיוחד הוא כרך א' של הזהר, שם מתבארים מרבית יסודות חכמת הקבלה ומחשבת ישראל בשפה בהירה וקלה.

    לעיון בספר לחץ כאן

     

bottom of page