top of page

מאמרים והדרכות בעבודת ה' שנלקטו מכתביהם של שמונה מתלמידיו. ספר הנותן מבט לתוך תוכה של החבריא
קדישא שהקיפה את בעל הסולם, את שיחם ושיגם, מתוך תרגום לעבודת ה' של כולנו.

ה' שמעתי שמעך

250.00 ₪מחיר
    bottom of page