top of page

לקט מכל ההקדמות שכתב בעל הסולם לספריו, בצירוף עם פירושי "אור ברוך" מכתב ידו של אדמו"ר הברכת שלום (הרב"ש) ופירוש "אור שלום" משכתוב הקלטות שהוקלטו בשיעורים.

ההקדמות לחכמת האמת

50.00 ₪מחיר
  • אודות הספר

    ההקדמות לבעל הסולם רחוקות מלהיחשב הקדמה לספר זה או אחר. הן מפעל אדיר מימדים בפני עצמו, אם לא בהיקפו - ודאי באיכותו. בכמה הקדמות לא ארוכות במיוחד תמצת בעל הסולם והקיף את עיקרי החכמה, החל מסדר השתלשלות המדרגות כפי שהיא מובאת בחכמת הקבלה, וכלה בביאור רחב לעבודת האדם ומטרתו בעולמו. בעל הסולם אינו משאיר אבן על אבן בבירורים יסודיים, כגון, מהי מהותנו? מהי מטרת האדם בעולמו? אם אכן רצון הבורא להיטיב, מדוע אין אנו רואים זאת? לשם מה נבראו היסורים? ובהמשך – ההבדל בין ישראל לעמים, והיחס ביניהם. החידוש שבתורת הבעל שם טוב, הדרך להגיע לפנימיות ועוד ועוד. שאלות שבספרים קדמונים דרשו ההרי דפים ונהרות דיו, לובנו כאן בשפה קצרה ומשכנעת ובבהירות שטרם נראה כמותה בעולם.

bottom of page