top of page

מכתבי תורה ועבודת ה' ששלח האדמו"ר ר' ברוך אשלג זצ"ל לתלמידיו.

 

בספר מובאים מכתבים ואגרות קודש שנשלחו מאת אדמו"ר הרב"ש זצ"ל, בנו בכורו וממשיך דרכו של אדמו"ר בעל הסולם זצ"ל – לקבוצת תלמידים נבחרים. בספר אפשר לראות את הקשרים המיוחדים בין הרב לתלמידים, את תחומי ההתעניינות שלהם, הלבטים, הקשיים והמענה שהם קבלו. בדרך ייחודית נהג הרב לענות תשובות כלליות על שאלות פרטיות כך שהספר הופך להיות לספר יסוד לכל אדם החפץ להתוודע לדרך העבודה של בעל הסולם.

 

לעיון בספר - לחץ כאן

ברכת שלום - מכתבים

70.00 ₪מחיר
  • מתוך הספר

    מתוך הספר: והיות שדרכי לענות בדרך כלל ולא על פרטים, והגם שאני אוהב שהשואל ישאל דוקא על פרטי פרטים ולא בדרך כלל, אבל בעצם הכלל כולל הרבה פרטים, היינו שהתשובה כשהיא נאמרת בדרך כלל, היא יותר מועילה לתועלת העבודה על דרך האמיתית, ואז דוקא בזמן שיש לשואל הרבה פרטים - יש מקום שהכלל יאיר לתוך הרבה פרטים, הנקרא אצלנו הרבה כלים.

bottom of page