top of page

גולת הכותרת בספרי עבודת ה' של האדמו"ר הר' ברוך אשלג זצ"ל

 

ספר יחיד במינו הכולל בתוכו את התורה שבעל פה בצורתה המקורית כפי שמסר הברכת שלום (רב"ש) לבחירי תלמידיו משך שלושים ושש שנות הנהגתו. הספר מחולק לפי נושאים: סדר עבודה, הסתרות, אמונה, תפילה, אהבת חברים, שבת ומועדים וכו' ומוגש בלשון קלה. אין לו כיום אח ורע, הן לבהירות ושיטת המסירה והן לחידושים גדולים ביסודות דרכו של בעל הסולם אשר אינם מופיעים אלא בו לבד. מי שחפץ באותנטיות, להבין את הדרך ולחוש את המקור. את האוירה ששרתה אז. את הכוחות הגדולים והיגיעות העצומות. מי שחפץ בשינוי עמוק ושורשי בחייו. מי שרוצה להתמקד אחת ולתמיד לעבר מטרה ולנצח – ספר זה הוא האחד והיחיד עבורו.

אותיות דליבא

140.00 ₪מחיר
  • על כותב הספר

    הספר נכתב על ידי הרב ברוך הורביץ זצ"ל שנתמנה על ידי הברכת שלום (הרב"ש) זצ"ל לכתיבת מאמרים ושיחות ואשר זכה לאמונו המלא בענין זה משך שנים ארוכות. כרך א' מסודר לפי נושאים. כרך ב' מוקדש לשבת ומועדים, ובסופו יש קובץ "אמרות" שנלקטו מפיו של הרב"ש – גם הן מסודרות לפי נושאים. הכל באופן חד, ישיר ובהיר.

  • מתוך ההקדמה לספר

    אדמו"ר בעל הסולם גילה סוד גדול בעולם: סודה של הבריאה ודרך תיקונה. סוד זה הוא נשמת היהדות. אין לגלותו לאשר אינו ראוי לו. זה הסוד אינו נגלה אלא לאיש אשר לבו טהור מקבלה עצמית ורצונו זך ונקי, ואך לדבר אחד יהיה חשקו – אמת!

bottom of page