top of page

אגרות ומכתבים ששלח אדמו"ר בעל הסולם זצ"ל לתלמידיו, חלק מן האגרות קשים להבנה, אך מי שיתאמץ ימצא אוצר בלתי נדלה של חכמה, יראת אלקים ודרכי עבודה שערכו לא יסולא בפז.

אגרות הסולם

75.00 ₪מחיר
    bottom of page