top of page
  • zohasulam

רבי בנימין סינקובסקי זצ"ל

הרב בנימין אהרן דב סינקובסקי

יום הפטירה: כ' כסליו תשמ"ז


הרב בנימין סינקובסקי היה מגדולי תלמידיו של בעל הסולם, וגם רשם בכתב יד שיעורים ודברי תורה מרבו. חלק מהכתבים יצא לאור על ידי הרב יוסף ספינר שליט"א בספר "יד בנימין". בספר ישנם חידושים גדולים והבנות חדשות ביסודות החכמה.

השיחות בינו לבין רבו היו ממדרגות גבוהות, ובעל הסולם כשהיה מדבר מסודות התורה, היה פונה אליו לפעמים בלשון "אתה הרי יודע" וכו'.

לרבי בנימין סינקובסקי היה בן יחיד שנפטר בגיל שש. על מצבתו הוא חרט דברים עלומים: "נפטר ברזא דשית". תלמידו הקרוב ביותר היה הרב יואל זמל, וגם הוא נפטר בלא בנים.


לפנינו כמה מילים שרשם רבי בנימין מפיו של רבינו בעל הסולם:

(נדפס בספר יד בנימין, עמוד נז)


בענין מעלת החסרון. אמר (בעל הסולם): אם אין יראה – אין אהבה.


כשאין "שמוֹר" (פחד, שמירה), אין "זכוֹר" (בחינת אהבה).

והעיקר מה שצריך להרגיש הוא שהעונש, החסרון, בא מהקדוש ברוך הוא ואינו מקרה.

וכשמרגישים את זה, זהו כבר טוב וסימן שזוכים לדבקות וזכירה.


ואמר שתפילה הוא שכר ועונש ביחד. כי בשעה שמתפללים, מתפללים על חסרון. וכשמתפללים על חסרון מרגישים את העונשים – וברגע שמרגיש את העונש (ויודע שהוא בא מהקב"ה), הוא מיד זוכה לאהבה לדביקות ולזכירה. וזהו שכר ועונש יחד. היגיעה זה שמור, והתענוג והידיעה זהו זכור.


114 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page