top of page
  • zohasulam

ניגוניו המופלאים של בעל הסולם

"דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב". ניגון שהצליח המלחין להוציאו היישר מתוך ליבו – בכוחו להיכנס ללב השומע, לחדור לשם ולפעול בו רבות. מכח זה מצליחים הניגונים לשמח אותנו או להעציבנו, לרומם אותנו אל על או להשפילנו.


בעל הסולם שכל כולו קודש קדשים, הביא לנו את ניגוניו ממרום גבהו. מדובר במשהו שונה לחלוטין מכל מה שמוכר וידוע. ניגוניו נובעים מתוך דרך עבודת ה' הייחודית אותה גילה בעולם, והתנועות – תנועות הנפש הן. יכולים הם ניגונים אלו לרומם את האדם ולסייע בידו להגיע למטרתו, אם רק יטה אזנו ויפתח ליבו.


בכוחם לנתק את האדם ולו למשך זמן מסוים מהעולם הזה וטרדותיו, מן המרדף אחר ההבל, מן הכעסים והוויכוחים, או במילה אחת: מן הרצון לקבל הנאה ותענוג – ולהעלותו אל מקום אחר. גבוה יותר, קדוש יותר, אמיתי יותר. מקום של השפעה טהורה.

האוצר מופלא הוא, עשרו עולה על כל דמיון. יש בו עשרות רבות של ניגונים, כל ניגון וטעמו, כל ניגון ומשמעותו. לא הרי ניגון של פסח כניגון של ראש השנה, לא הרי ניגון של ליל שבת כניגון של סעודה שלישית.


13 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מדוע אנחנו נהנים משירים עצובים?

נעימות השירים והנגינה עניין הניגון הוא הממוצע בין הרוחניים לגשמיים. פירוש: כל מה שנתפס במח הדמיון, וכל מה שהלב יכול לחשוב ולהרהר, והפה לדבר ואוזן לשמוע - המה פועלים הרגשים בלב. לכן כל הבחינות הנ"ל גשמ

Comentários


bottom of page