top of page

לימוד ספר הזוהר בדורינו

עודכן: 27 בספט׳ 2023

מהו בעצם הזוהר הקדוש?

רבינו חיים ויטאל זיע"א אומר שהתורה נחלקת לגוף ונשמה, גוף התורה הוא חלק החיצוני הנקרא תורת הנגלה שבה מבוררים דרכי עשיית המצוות לפרטיהן ודקדוקיהן. חלק הנסתר שבמרכזו הזוהר הקדוש עוסק בפנימיות התורה, בטעמי המצוות וכוונותיהן. ולפיכך, הגם שאין ערוך לגודל חשיבות לימוד תורה הנגלית, הרי שחובה על כל אחד ואחד להקדיש מזמנו לעסוק גם בפנימיות התורה, כי בלי הפנימיות הרי התורה ומצוות הם כמו גוף בלי נשמה.

הזוהר היה נסתר שנים רבות, האם בדורינו יש חשיבות מיוחדת ללומדו?

אכן כן, כל ענקי הדורות הזכירו זאת, רבי חיים ויטאל כותב: "אין האדם יוצר ידי חובתו לגמרי בעסק התורה והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד, אלא הוא מחויב לעסוק בכל יכולתו בסתרי תורה".

הגאון מוילנא כותב שעיקר הגאולה תלויה בלימוד הקבלה, ומרחיב "הנה היצר הרע עושה שישמן לב העם הזה שלא ילמוד קבלה שהיא בלב, כי להיצר הרע ירע לו פן יראה בעיניו ולבבו יבין שילמוד קבלה ושב ורפא לו".

גדולי החסידות, החל מהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הפליגו כולם במעלת לימוד הזוהר. נזכיר שני ציטוטים:

האחד מבעל התניא: "כל חכמת הקבלה היתה נסתרה בימיהם ונעלמה מכל תלמידי חכמים... כמו שכתב האר"י דדווקא בדורות האלו האחרונים מותר ומצווה לגלות את זאת החכמה".

השני מהרבי רבי בונם מפשיסחא: "מקודם היה די בתורת הנגלות, אבל עתה בעקבתא דמשיחא צריך להיות גם תורת הנסתר. כמו שאנו רואים נר דולק, וקודם שנכבה הוא מתחזק ביותר והשלהבת עולה ביותר, כמו כן, מקודם לא היה היצר הרע מתגבר כל כך, והיה די בתורת הנגלה לתבלין נגדו. אבל עתה קודם הגאולה, יצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר".


רבי אברהם אזולאי אביו של הגאון החיד"א זי"ע גם הוא מוכיח שהחל משנת ה'ר"נ מצווה גדולה לגלות זו החכמה. ותקצר היריעה מלהביא את שאר לשונות גדולי ישראל.38 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page