top of page
זוהר הסולם החדש

פרויקט זוהר הסולם החדש

למה דווקא ספר הזוהר?

עד למועד כתיבת ספר הזוהר, חכמת הקבלה היתה מוסתרת מעין כל. אם היו המקובלים רוצים לכתוב לעצמם משהו מסודות התורה לצורך זיכרון או ללמד לאחרים, הם היו כותבים רשימות שנקראו "מגילת סתרים". ספר הזוהר הוא הספר הראשון וגם היחיד בחכמת הקבלה שהוא כולל בתוכו כל סולם המדרגות מראשו עד סופו, דבר לא יחסר. לפיכך עשה גילוי ספר הזוהר רושם כזה בעולם. לראשונה נחשפה חכמת הקבלה בשלמותה לעולם, מהחל עד כלה.

עם זאת, גם ספר הזוהר נכתב בצורה נסתרת. משום כך, עד שיצא לאור פירוש "הסולם" לא מעט היו כאלה שנכשלו בו והבינו דברים זרים שגרמו נזק להם ולסביבתם. לעומת זאת כעת, כשכבר יש לנו את פירוש הסולם, שוב אין חשש מכישלון.

התועלת שבלימוד הזוהר עצומה: אם בפן הסגולי, ספר הזוהר – אור גדול גנוז בו. סגולה יש בו להאיר לאדם את נשמתו, לזככה ולהביאו לצד הטוב. אם בפן הלימודי. אלו שמתעמקים ונותנים מוח ולב להבין דבריו הקדושים של הזוהר ירוויחו להבין את עיקריה של חכמת הקבלה, שהיא אם החכמות וידעו לכוון דרכם בעולמם אל נכון.

בזוהר מוזכר כי הלימוד בספר הזוהר יביא את הגאולה. אין ספק שכוונתו היא גם בפרט וגם בכלל. ספר הזוהר סגולתו לגאול את האדם הפרטי מגלותו ולשחררו משעבודיו. גם כוחו יפה להביא לעם ישראל את הגאולה הכללית. וכך כותב בעל הסולם: "הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלויים בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה" (הקדמה לספר הזוהר אות סט)

מה מיוחד בפירוש הסולם?

פירוש הסולם אינו 'עוד פירוש' לספר הזוהר. למעשה חכמת הקבלה אינה שונה בדבר זה מכל חכמה אחרת. כל מי שבקיא ביסודות החכמה או שידו מגעת לעיין בספרות הענפה שנכתבה על הזוהר יכול כיום לכתוב פירוש שכזה. אלא שפירוש הסולם אינו דומה לזה כלל ועיקר. בעל הסולם קיבל את החכמה פה אל פה מרבותיו, ורבותיו מאלה שקדמו להם עד למקורות החכמה הראשונים. בשונה מאחרים, הוא קיבל רשות מן השמים לכתוב את פירושו. כל המצויים בחכמת הקבלה יודעים כי מועד גילוי פירושו בעולם מהווה נקודת ציון היסטורית שאין להשוות לה אלא את גילוי תורת האריז"ל לבד. גם מבחינה סגולית, כמו שישנה סגוליות ללמוד בלשון הזוהר, ישנה בנוסף גם סגוליות ללמוד את לשון פירוש הסולם שהוא הפירוש האמיתי שניתן לנו משמים, ובו המפתחות להבנת ולהרגשת דבריו של הזוהר הק'.

 

מה מיוחד במהדורה החדשה?

עד עתה היה קים קושי מסוים בלימוד ספר הזוהר עם פירוש הסולם. זאת מהסיבה שבעל הסולם שחי לפני קרוב למאה שנה חי בעניות מרובה, בגלל המצוקה הכלכלית הוא ביקש לקצר את פירושו. משום כך הספר היה בנוי כך שלשון הזוהר מופיעה למעלה, ולמטה – פירוש הסולם. מה שגרם למי שאינו בקיא בארמית להתקשות מאד בקריאת הטקסט של הזוהר, וכאשר למד למטה את פירוש הסולם הדברים לא התקשרו לו עם הטקסט שלמעלה.

במהדורה זו אנו עושים שיפור מהפכני: שילוב דברי הזוהר בתוך פירוש הסולם. זאת תוך הקפדה שלא לשנות כלום בפירוש הסולם עצמו. הדבר מביא להקלה גדולה על הלומד, בפרט שתוך כדי כך גם מתקבל פיסוק נאות. הספר במהדורתו זו מאפשר לכל אדם לגשת וללמוד בספר הזוהר.

בנוסף, במהדורה זו אנו מוסיפים כלים משמעותיים להקלה על הלומד: משפטי קישור לכוון את הלומד בהסולם לקראת שאלה, תשובה וכו'. מדור מיוחד בו מובאים כל הפסוקים שבזוהר בשלמותם, ובנוסף ביאורי המילים הקשות. מדובר מיוחד להשוואת מאמרי הזוהר עם מאמרי זוהר דומים במקומות אחרים. פיסוק והגהה מחדש של כל הזוהר והניקוד. מפתחות למיניהם ועוד שיפורים שונים.

הספר יהיה מעוצב ומעומד ברמה מקצועית גבוהה, אנו נעזרים בבעלי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום עיצוב ועריכת הספרים – תוך הקפדה מיוחדת שלא לשנות כלום מהמקור מבחינת הטקסטים.

הצטרפות לפרויקט

בשעה טובה אנו עומדים לקראת הדפסת הכרך הראשון, הנך מוזמן לקבל דוגמית ממנו ולהצטרף מכאן ואילך כשותף למפעל הגדול.

למה דווקא
מה מיוחד
הצטרפות לפרויקט

תרום לפרויקט

אנו בתחילת הדרך, הנך מוזמן להרים תרומתך לפרויקט הסטורי זה. כל תרומה תתקבל בברכה.

ישנה גם אפשרות להנצחה בספרים המודפסים, לשם כך יהיה לכם לפנות אלינו טלפונית.

הצטרף לפרויקט

אנו בתחילת הדרך, אם אתה מאמין בנו, יש לך הזדמנות של פעם בחיים להיות שותף למפעל עולמי של הדפסת ספר הזוהר עם פירוש הסולם במהדורה חדשנית ומפוארת, דבר שבעזרת ה' יקפיץ במאות אחוזים את לומדי חכמת הקבלה בעולם.

בלחיצה על קישור זה תוכל להיות שותף במפעל הגדול, תוך השקעה של סכום זעיר יחסית.

רוצה לשמוע עוד?

אנו מקיימים ממש בקרוב הרצאה אודות פרויקט זוהר הסולם החדש, ועל ספר הזוהר בכלל, הנך מוזמן להצטרף

bottom of page