top of page

הכוונה על מדור תורת הקבלה

מהותה היא גילוי "סדר של שרשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם 'גילוי אלקותו ית' לנבראיו בעולם הזה'".

חכמת הקבלה באה ללמד לאדם את מערכת החוקים הרוחנית השורשית, ממנה משתשלים הטבע וחוקיו בעולם הזה. כשאדם מודע לחוקים ולסדר המופתי והמחויב שלהם, ביכלתו לכוון חייו נכונה, לחיות חיים אמיתיים ויעילים ולהגיע את מטרת חייו.

כתוב "כִּי הִיא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים". חכמת הקבלה היא החכמה העתיקה, היסודית והשורשית של עם ישראל. למה לנו לרעות בשדות זרים? למה לחפש את עצמנו בתורות שונות ומשונות, החל מהפילוסופיה המערבית וכלה בתורות המזרח – בשעה שיש לנו חכמה נפלאה כל כך, שבכוחה לרפא את הנפש והגוף ולהביא את האדם לשיאים שמשאירים את כל התורות הללו הרחק מאחור. דומים הם בערכה של חכמת הקבלה כמו יחס בין טיפת מים הנושרת מאחרי הדלי, לעומת המים שממלאים את הכלי, שופעים על גדותיו ומחיים נפש כל חי.

ספריו העיקריים של בעל הסולם בתורת הקבלה

פירוש 'הסולם' לספר הזוהר

הספר היסודי בחכמת הקבלה הוא ספר הזוהר, אשר מיוחס לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. הוא נכתב בלשון נסתרת. כשמובא בו סיפור או אמרה, אין זאת אלא כיסוי לרובד פנימי, עמוק ונסתר. שיטה זו אפשרה לחכמי הקבלה למסור סודותיהם איש לאיש, דור לדור, תוך כדי שהסודות אינם נחשפים בפני מי שאין לו את המפתחות להבין.

את פירוש הסולם לספר הזוהר כתב רבי יהודה ליב הלוי אשלג, בעל הסולם. הוא כותב שקיבל רשות מן השמים לגלות שיעור מסוים בספר הזוהר להמון עם בית ישראל. הלומד בפירוש הסולם נמצא שמור ומוגן מהכישלונות שאפיינו בדורות שעברו את חלק מהעוסקים בחכמת הקבלה, היות ובעל הסולם פירש את דברי הזוהר כשהם מנותקים מכל משמעות חיצונית-גשמית. פירושו מהווה מעין סולם לעלות בו מהארציות אל השמימיות, להבין באמצעותו את הכוונה הפנימית אליה רומז הזוהר, את כוונתן הפנימות של מצוות התורה ולכוון את החיים בהתאם. פירושו הייחודי הוא למעשה הפירוש הראשון וגם היחיד שעושה זאת בשלמות.

ההקדמות

לא פחות מארבעה הקדמות כתב בעל הסולם לפירושו לספר הזוהר, בהם פרש את משנתו הקבלית בקצרה ובבהירות.

הראשונה: הקדמה לספר הזוהר. היא עוסקת בשאלות ביסודות הדת: מהות האדם, תפקידו, תכלית היסורים בעולמנו ועוד.

השניה: מבוא לספר הזוהר. הוא כללים יסודיים ללימוד ספר הזוהר, במה עוסק הזוהר ובמה לא. אופן השגת האדם את הרוחניות וההבדלים בין העולמות הרוחניים השונים.

השלישית: פתיחה לחכמת הקבלה. הקדמה ארוכה בה הוא סוקר את מבנה הפרצופים והעולמות בקצרה, ואת עובדת היותם משתלשלים זה מזה בחיוב מוחלט. תוך כדי כך הוא גם מבאר את תכלית התורה והמצוות. הקדמה זו היא מעין תמצית מזוככת של כל חכמת הקבלה, לפי סדר סיבה ומסובב.

הרביעית: פתיחה לפירוש הסולם. הקדמה חשובה בה מבוארים מושגים יסודיים מפירוש הסולם: כללי עשר הספירות, אורות וכלים, תיקון קוין – מה שמחלק את העולם לימין שמאל ואמצע. זמן ומקום ברוחניות, ולבסוף: סדר לידה של האדם הרוחני: עיבור יניקה ומוחין.

ספר 'תלמוד עשר הספירות'

הספר כולל שישה כרכים, והוא מיוסד על כתבי האר"י ז"ל. יש בו את כל הדרוש ללומד את חכמת הקבלה. בשונה מספר הזוהר שנסוב על פרשיות השבוע, ספר זה מסודר לפי סדר ענף ושורש, עולם אחר עולם ופרצוף אחר פרצוף, החל מהשורש הראשון – מחשבת הבריאה, וכלה בעולם העשיה שבסופו העולם הזה הגשמי.

מי שרוצה ללמוד את חכמת הקבלה בצורה מסודרת, לא יסתפק בספר הזוהר לבדו אלא יפנה גם ללימוד ה'תלמוד עשר הספירות', בו יקבל מבנה מסודר ויסודות מפורטים. הספר אינו קל ובדרך כלל דורש לימוד מפי רב מוסמך.

הכוונה
bottom of page