top of page
Image by Eran Menashri

חנות זוהר הסולם

הַכְוָנָה אודות המדורים:

אנו מחלקים את תורתו של בעל הסולם, לשלושה חלקים:

  1. תורת הקבלה

  2. מאמרי השקפה ויסודות הדת

  3. תורת עבודת ה'

 

תורת הקבלה

מהותה היא - "סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם-ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם: גילוי אלקותו ית' לנבראיו בעולם הזה".

חכמת הקבלה באה ללמד לאדם את מערכת החוקים הרוחנית השורשית, ממנה משתשלים הטבע וחוקיו כאן בעולם הזה. כשאדם מודע לחוקים ולסדר המופתי והמחויב שלהם, ביכלתו לכוון חייו נכונה, לחיות חיים אמיתיים ולהגיע אל מטרת חייו. החכמה גם מקנה לאדם את היכולת להבין דברים בטבע הבריאה והאדם ובכך לסייע בידו לנהל את חייו ביעילות, להתרכז בדברים הנכונים ולנצל כל כוחותיו ויכולותיו לצורך התפתחותו.

 

מאמרי השקפה ויסודות הדת

מהי מהות האדם? מה תפקידו בחייו עלי אדמות? מהי המשמעות של עם ישראל ביחס לאומות העולם? האם ישנה מטרה מוגדרת לחיים, והאם היא שווה אצל כולם או שמא היא ייחודית לכל אדם? הדת, האם לטובת האדם היא באה, או לטובת הבורא, ואם כן – כיצד? האם ישנה דרך בהירה להגיע לאושר?

חכמת הקבלה מכונה גם 'פנימיות התורה'. משמע – הדת פנימיות יש לה, תוך המעטפת החיצונית של התורה והמצוות. גם החיים בכללם, פנימיות יש להם תוך המעטפת החיצונית. מהו אותו הרובד הפנימי, הנסתר – שהוא הכוח המניע את הכל? בפתרון חידה זו עוסקים מאמריו של בעל הסולם.

חיינו מלאים סתירות. מצד אחד רואים בהנהגה האלקית סדר מופלא של חוקים וכוחות מתואמים, יופי שאין לתארו במילים. מצד שני כל כך הרבה בלבול, צער, יסורים ורוע אנו מוצאים בו, עד שקשה להאמין שיד מכוונת פועלת כל זאת. מה תכלית היסורים בעולמנו?

בכל אלו השאלות עוסקת תורת ההשקפה של בעל הסולם. בעל הסולם גילה נוסחה פשוטה, אפשר לומר – מדהימה בפשטותה. "נשמת היהדות" הוא כינה אותה. הבנתה מאירה את החיים כמו אור עצום שמבליח מתוך החשכה ומאיר את כל הפינות הרחוקות. הרווח – רווח של חיים הוא. האדם ההולך בדרך סלולה ומתקדם בחייו למען המטרה, חווה חיים מלאים, שמחים, והוא נמצא בזה מיטיב לעצמו ולעולם כולו. קשה להאמין עד כמה פשוט הוא הדבר, ובעיקר - מעשי.

תורת עבודת ה'

תורה זו מיועדת יותר למי שרוצה לעשות צעד אחד קדימה, ולהיכנס פנימה – אל היכל המלך. עבודת ה' בראייתו של בעל הסולם מתחלקת לשניים: עבודת המוח ועבודת הלב. עבודת המוח עיקרה מתבטא בדבר האמונה. אמונת האדם בבורא, גם כשלעת עתה הדבר סותר סתירה מוחלטת את דעתו. עבודת הלב עיקרה – הכשרת הרצון. הפיכת הלב מרצון לקבל לתועלת עצמו, לרצון להשפיע לזולת.

עבודת ה' כפי שביארה בעל הסולם, דבר ייחודי יש בה: מאחר והיא מבוססת על חכמת הקבלה, נוצרה בה משנה סדורה של עבודת ה'. לא עוד מושגים כלליים כמו 'תפילה' 'דביקות' 'אמונה', מבלי להבין בעצם תוכנם המדויק של המושגים הללו, מתי כיצד ובאיזה שיעור נוהג כל אחד מהם. בעל הסולם ביסס את דבר עבודת האדם שלו על אדני חכמת הקבלה, כך שגם בלי ללמוד מילה בחכמה זו, עדיין ניתן להשתמש בדרך עבודת האדם שמבוססת על עיקרי החכמה. זהו יתרון מכריע. החכמה מבוססת כולה על הגדרות מדויקות. האדן אינו מבזבז זמן ובנוסף יש לו אמת מידה לדעת היכן הוא עומד ולהיכן הוא חותר להגיע.

הרי לעיננו שלשה חלקים בפנימיות התורה. שלשתם מהווים שלמות מופלאה, אין דוגמתה. מאמרי ההשקפה מהווים מורי דרך כלליים. חכמת הקבלה היא המוח, ועבודת ה' היא הלב. הנה הכל לפנינו, לנו נותר רק ללמוד ולקיים. כלשונו של בעל הסולם: "הנה נתתי לכם סוסים, אם תוכלו לתת רוכבים עליהם". וכבר אמר הכתוב: "החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה - ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך" (דברים ל, יט).

מבצעים חמים

bottom of page