top of page
IMG_06411.JPG

גלה את זוהר הסולם החדש

כאשר רבינו 'בעל הסולם' הדפיס את פירושו הגדול לספר הזוהר הקדוש, הוא השקיע בשעתו השקעה גדולה מאד לקבלת פירוש ברור ונעים, כדי שכל לומד יוכל ללמוד ולהבין בספר, יחד עם זאת הוא השקיע את מירב המאמצים בהעריכה ובהדפסה, עד שהצליח להגיע לספר שהיה נחשב בשעתו לכליל השלמות. הן מצד המקצועיות של העריכה, שכללה מקורות לפסוקים ומאמרי חז"ל, השוואת גרסאות לדפוסים שונים ועוד. והן מצד ההדפסה שהיתה בעימוד נאה ובדפוס איכותי ומשובח.

 

כיום דברים השתנו, הידע הבסיסי שרבינו ציפה מהלומד אינו קיים אצל מרבית הלומדים, למשל, רבינו לא ביאר פסוקים מהתנ"ך, וסמך על בקיאותו של הלומד בתנ"ך, אך כיום גילינו שרוב הלומדים מתקשים בהבנת הפסוקים בפרט בפסוקים קשים מאיוב וקהלת. מצד הדפוס גם כן כיום הסטנדרטים עלו, והתעורר צורך להדפיס את הספר שוב באיכות המשובחת ביותר כפי שמתאפשר בימינו. דבר שוודאי היה עושה רבינו, אם היה חי ופועל כיום.

בואו נגלה יחדיו, מה עשה רבינו בזמנו? מה היתה תוכנית המנויים של רבינו? מה אנו עושים כיום כדי להשלים את רצונו? ובמה תוכל אתה להיות שותף לקיים רצונו של רבינו?

גלה את זוהר המקורי
חשיפה ראשונה - כתב יד מקורי של פירוש הסולם
img001_edited.jpg

כתב היד שלפנינו הוא של פירוש הסולם בתחילת פרשת בלק. ניתן לראות שרבינו כתב את פירושו על דפים גדולים בצורה מסודרת מאד בשני טורים. ניתן גם לראות בכתב היד את הקו האדום מתחת לחלק מהמילים, קו זה בא לציין את המילים שאמורות להיות מודפסות באותיות דקות.

חשיפה שניה - פרויקט המנויים של בעל הסולם
פרויקט המנויים של בעל הסולם

כאשר בא רבינו להדפיס את הספר הוא ארגן קבוצה של כ-600 איש, שהצטרפו וחתמו על מנוי. מנויים אלו קיבלו כל חלק חדש מפירוש הסולם שיצא לאור.
בין המנוים ניתן למצוא אישים מפורסמים כמו האדמו"רים: הבית ישראל מגור, ר' אהרן רוקח מבעלז, ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, ר' מרדכי שלום יוסף מסדיגורא, ר' משה מרדכי בידרמן מלעלוב, ר' חיים מרדכי מנדבורנא.
רבנים מפורסמים כמו: ר' שמואל הלוי וואזנר, ר' אליהו לאפיאן, ר' שבתי יודלביץ, ר' אשר זאב וורנר, הרב הראשי הרב הרצוג, הרב מיימון, הרב הראשי לצה"ל הרב גורן
אישי ציבור, כמו: ראש הממשלה דוד בן גוריון, ונשיא המדינה לעתיד זלמן שז"ר

זוהר הסולם החדש
הזוהר החדש.jpg
זוהר הסולם החדש
המעלות במהדורה החדשה

 המעלות במהדורה החדשה של זוהר הסולם

 1. נוסח הזוהר - הוגה מחדש על פי דפוסים ישנים, ותוקנו שגיאות ושיבושים רבים שנפלו בו בגלגול המהדורות השונות. הפיסוק עבר הגהה מקצועית, וכן נוספו מרכאות לפסוקים, סימני שאלה ועוד.

 2. פירוש הסולם - הוגה מחדש על פי כתב היד של אדמו"ר בעל הסולם זצ"ל (באותם מקומות שהשיגה ידינו את כתב היד). וכן תוקנו בו טעויות. הפיסוק שהיה צפוף הוחלף בפיסוק מרווח יותר, כפי המקובל כיום, על מנת להקל על הקריאה. כל מראי המקומות שבפירוש הסולם נבדקו ותוקנו בדרוש צורך.

 3. זוהר הסולם המשולב - במדור זה, שכולו חדש, שולב פירוש הסולם בתוך לשון הזוהר. למעשה זה הלומד אינו נלאה מקריאת אריכות לשונו הקשה של הזוהר, דבר המקל מאד על הלימוד, ובעיקר – שילוב זה יכול להבין את הקשר בין דברי הזוהר לפירוש הסולם, ומקל עליו ללמוד את השפה הארמית הייחודית של הזוהר. בשילוב הפירוש הושקעה מחשבה רבה על מנת שתתקבל קריאה זורמת וקלה, תוך פיסוק והטעמה נכונים. כל זה נעשה שונה מאומה מלשון הסולם הקדוש. במדור זה נעשה עבודה גדולה נוספת: פסוקים ומילים בארמית המופיעות ב'הסולם' נוקדו. כמו כן קטעי הזוהר נוספו כותרות המסייעות ללומד להבין מהלך דברי הזוהר והקשר בין הדרושים. כותרות אלו הובדלו לעצמן בגוון אפור, להורות שאינן מדברי הסולם אלא הוספת העורך.

 4. מסורת הזוהר – תכליתו של מדור זה לציין לגבי כל פסוק המובא בספר הזוהר למקומות נוספים בהם הוא מובא. מדור זה. תחילה הובאו בו הפסוקים בשלמותם, עם ציון בתנ"ך, כאשר הוא מובא רשימה של כל המקומות בזוהר הופיעו במקור אותו פסוק. המקומות הנוגעים פחות.

 5. חילופי גרסאות - מדור זה, שהושקעה בו בשעתו עבודה עצומה, לקה מאד בחסר. אם מפאת האמצעים המוגבלים שעמדו בשעתו לרשות העורכים ואם מחמת שיבושי הדפוס. מדור זה הוגה כולו ונכתב מחדש, וכעת הוא יוצא במתכונת מדויקת ומאירת עיניים.

 6. דרך אמת - מדור זה, ההערות ממקורות שונות, הוגה גם הוא מחדש. ההגהה נעשתה על פי ספר 'אמרי בינה' שהוא המקור לרוב ההערות שבדרך אמת. כמו כן בדקנו ברנו את מקורותיהן של כל ההערות שבדרך אמת, כפי שיבואר בארוכה במבוא.

 7. הערות – מדור זה כולל בתוכו כמה חלקים:

 • ביאור הענין וביאורי מושגים ממקומות אחרים בפירוש הסולם. פעמים רבות הסולם קיצר בביאורו במקום אחד וסמך על כך שהמושג או הענין כולו התבאר על ידו במקומות אחרים. במקומות אלו הובאו בהערות דברי הסולם מה מקומות בהם הוא הרחיב את הביאור.

 • ביאורי הפסוקים. מטבע הדברים ספר הזוהר מצטט פסוקים רבים מספור, שחלקם אינו מוכר למרבים הלימוד. פעמים רבות חוסר הבנת פשט הפסוק מקשה מאד על הבנת דברי הזוהר, ובמקומות אלו ציינו את ביאור הפסוק על דרך הפשט תוך הסתמכות הבאנו ביאור קצר לפסוק, מבוסס על מפרשי התנ"ך כך (רש"י, אבן עזרא, מצודות ועוד).

 • ציונים למאמרי חז"ל המוזכרים בזוהר ובהסולם. בספר הזוהר מובאות דרשות חז"ל המופיעות גם בש"ס ובמדרשים. במקום שהיה נראה שתהיה נוסף תועלת ללומד, הובאו בהערות ציונים לדרשות אלו.

 • הרחבה במקומות הצריכים. פעמים רבות הזוהר מקצר בדבריו, למשל במקום שמקשה על פסוק מסוים ואינו מבאר מהי הקושיה. במקומות אלו נוספים ביאור בהערה. כמו כן במקומות שהזוהר מביא מושג ואינו טורח לפרשו פירשנו זאת במדור ההערות.

הרשם לקבלת דוגמית מהזוהר החדש

bottom of page