top of page
תווים 2.png

הקלטות הרב"ש ותלמידיו

אלבום זה שוחזר מתוך קלטת שכללה הקלטות של רבינו ר' ברוך שלום הלוי אשלג, בעל 'ברכת שלום' יחד עם אחיו ר' משה ור' יעקב אשלג, וכמה מתלמידיו, כשהם שרים מספר שירים של בעל הסולם זצ"ל, ההקלטה נערכה בחול המועד פסח, בבית מדרשו של אדמו"ר הרב"ש שברחוב מינץ בבני ברק.

אלבומים נוספים

bottom of page