top of page

הדפסת ספרי בעל הסולם וברכת שלום

ארגון 'זוהר הסולם' התחיל את דרכו לפני כ-25 שנה בהדפסת ספרי ברכת שלום, של אדמו"ר הרב"ש אשלג, בנו של בעל הסולם. הספר הראשון שיצא לאור הוא הספר "ברכת שלום – על התורה" היה זה בה' בתשרי תשנ"ז (18.09.1996).

 

מאז הודפסו על ידנו ספרים רבים: כל ספרי "ברכת שלום", סדרת "הסולם למועד", הספרים "משה עבדי" ו"מתן תורה". הספרים שבהוצאתנו מתאפיינים בדיוק והקפדה על הצמדות למקור, אך יחד עם שימת לב על נגישות והקלה על הלומד, כל זאת נעשה בצורה המיטבית הן מהפן העיצובי והן מהפן המקצועי והלימודי.

bottom of page